КП-04: процедуры

Вот обычная программа «Hello World»:

MODULE Study;
IMPORT Out;
BEGIN
Out.String("Hello World!");Out.Ln;
END Study.

А это программа с процедурой.

MODULE Study;
IMPORT Out;

PROCEDURE Hello;
BEGIN
Out.String("Hello World!");Out.Ln;
END Hello;

BEGIN
Hello()
END Study.

Процедуру можно запускать много раз;

MODULE Study;
IMPORT Out;

PROCEDURE Hello;
BEGIN
Out.String("Hello World!");Out.Ln;
END Hello;

BEGIN
Hello();
Hello();
Hello();
END Study.

Процедур может быть несколько:

MODULE Study;
IMPORT Out;

PROCEDURE Hello;
BEGIN
Out.String("Hello World!");Out.Ln;
END Hello;

PROCEDURE Bye;
BEGIN
Out.String("Bye!");Out.Ln;
END Bye;

BEGIN
Hello();
Bye();
END Study.
Прокрутить вверх